دوربین مداربسته آنالوگ

.

دوربین های آنالوگ کیفیت های متوسط دارند و برای موارد معمول بیشترین کاربرد را دارند مثل مغازه های کوچک و...

ارتباط آنها از طریق کابل کواکسیال (مثل سیم آنتن) و برای هر دوربین یک سیم تا دستگاه ضبط باید کشیده شود.

برای ضبط تصویر با این دوربین ها به دستگاه ضبط آنالوگ (DVR) نیاز است.

.

دوربین های آنالوگ کیفیت های متوسط دارند و برای موارد معمول بیشترین کاربرد را دارند مثل مغازه های کوچک و...

ارتباط آنها از طریق کابل کواکسیال (مثل سیم آنتن) و برای هر دوربین یک سیم تا دستگاه ضبط باید کشیده شود.

برای ضبط تصویر با این دوربین ها به دستگاه ضبط آنالوگ (DVR) نیاز است.

بیشتر

دوربین مداربسته آنالوگ 2 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم